História

História!

Spoločnosť LUMIR-REAL s.r.o. bola založená v roku 2006. Našou snahou bolo poskytovať čo najkvalitnejšie služby pri prenájme nehnuteľností a nadviazať pevné obchodné vzťahy s klientmi, ktorým sme vedeli poskytnúť priestory na realizáciu ich podnikateľských aktivít v rôznych oblastiach. Postupne sa rozširovalo portfólio našich aktivít. Spoločnosť sa začala zaoberať aj obchodnou a sprostredkovateľskou činnosťou. So zvyšovaním požiadaviek trhu sa postupne zvyšoval aj stav zamestnancov našej spoločnosti..