Ponuka priestorov

Alternative content

Prenájom priestorov Košice

Stavba „Budova Bačíkova 2 súp. č. 59“ sa nachádza v obci Košice, ktorá je druhým najväčším krajským mestom na Slovensku. Budova sa nachádza v bezprostrednej blízkosti centrálneho námestia Košíc. Budova má ideálne miesto pre obchodné prevádzky z dôvodu vysokej intenzity pešieho ruchu vrátane návštevníkov mesta. Nehnuteľnosť má zabezpečené kompletné inžinierske siete – verejné rozvody elektrickej energie, vody, kanalizácie, plynu a telefónu.

Nehnuteľnosť je postavená na križovatke ulíc Hlavná a Bačíková, v k.ú. Stredné Mesto, obec Košice – Staré Mesto. Predmetná stavba je trojpodlažná, podpivničená, má šikmé strechy s valbami. 1. nadzemné podlažie je osadené nad úroveň verejného chodníka cca 50 cm. Pôvodná stavba má v pôdoryse tvar písmena „L“, ku ktorému bolo pristavené zo strany Bačíkovej ulice západné krídlo. Časť pôvodnej stavby je zo severnej strany vysunutá do Bačíkovej ulice, nad chodníkom vytvára otvorenú pasáž lemovanú masívnymi stĺpmi. Práve táto časť stavby zo strany ul. Bačíkova je predmetom našej ponuky.

Vyššie spomínaná časť stavby má z vonkajšieho priestoru dva vstupy – 1 pre peších a jeden podjazd na vnútorné nádvorie pre osobné a menšie nákladné automobily. Prechod tiež plní funkciu prechodu pre obyvateľov bytov. Konštrukčný systém západného krídla tvorí pozdĺžny murovaný dvojtrakt v kombinácii s priečnym jednotraktom. Predmetom našej ponuky je prenájom nebytových priestorov v tejto nehnuteľnosti.